Koulun oppilashuollon ammattilaiset tekevät arvokasta työtä

(TS Lukijoilta 8.2.2022)

Koulun arkipäivässä oppilashuollon osaajilla on oma tärkeä paikkansa. Kouluilla työskentelee opettajien ja koulunkäynninohjaajien lisäksi monia aikuisia, joiden työpanos on yhteisölle kullanarvoinen.

Erityisen paljon Turussa on nyt puhuttanut kouluterveydenhoitajien tilanne. Terveystarkastuksia jää pitämättä, opettajat paikkailevat haavat ja kolhut, ennaltaehkäisevä hoito unohtuu. Syynä on henkilöstöpula, jonka takana taas matala palkkaus ja työolot.

Tämä on kierre, sillä työntekijöiden puute tuottaa painetta ja vähentää alan houkuttavuutta, mikä taas johtaa siihen, että työvoimapula jatkuu ja syvenee.

Toivon tähän kierteeseen puututtavan jo ennen uusien hyvinvointialueiden käyttöönottoa, sillä akuutti ongelma ei voi odottaa.

On syytä kohdistaa katse muihinkin kuin terveydenhoitajiin, sillä myös muut kouluyhteisön oppilashuollon ammattilaiset tekevät hommiaan pienellä palkalla ja melkoisen paineen alla.

Ensi vuoden alusta siis myös opiskelu- ja oppilashuolto sekä terveydenhoitajat ja koululääkärit, koulukuraattorit ja -psykologit siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle.

Koulu on usein se paikka, jossa monet lapsen tai nuoren ongelmat – sekä oppimiseen liittyvät että fyysiset ja psyykkiset – huomataan ihan ensimmäisenä. Siksi koulu on hyvin tärkeä paikka silloin, kun elämänpolkuun tulee mutkia.

Oppilaiden on helppo ja luonteva tulla keskustelemaan omalla koululla työskentelevien tuttujen oppilashuollon ammattilaisten kanssa. Ennaltaehkäisy on parasta hoitoa, ja tällainen mahdollisuus mennä juttelemaan kuraattorin tai psykologin kanssa tavallisen koulupäivän lomassa on kullanarvoinen.

Usein keskitytään vain negatiivisiin puoliin, mutta on myös hyvä summata, mitä hyvää oppilashuollossa tapahtuu. Turun päätös palkata psykiatrisia sairaanhoitajia koululle oli erinomainen. Päätöksen positiiviset vaikutukset näkyvät nuorisopsykiatrisella osastolla – lähetteet olivat puolitoista vuotta psykiatristen sairaanhoitajien palkkaamisen jälkeen vähentyneet noin 30 prosenttia. Tämä on ennaltaehkäisevää työtä parhaimmillaan.

Koulun oppilashuollossa työskentelevät aikuiset ovat korkeasti koulutettuja ja työtään suurella sydämellä tekeviä alansa ammattilaisia. Ongelmakohtia ovat sitten tietenkin resurssit, työvoiman saatavuus ja vaihtuvuus. Yhdellä koulupsykologilla on edelleen liian monta oppilasta vastuullaan. Toiveissa olisikin, että sote-uudistus ja uudet hyvinvointialueet toisivat näihin kipukohtiin helpotusta.

Sote-uudistus tarjoaa mahdollisuuksia uudenlaiselle yhteistyölle ja matalan kynnyksen palveluille. Koulun olisi hyvä toimia tiiviissä yhteistyössä esimerkiksi lastensuojelun, sosiaalitoimen, järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa, ja hyvin toteutettu sote-uudistus voisi vähentää kynnyksiä, välikäsiä ja byrokratiaa.

Uhkakuvana on nähty, että oppilashuoltopalveluita oltaisiin viemässä keskuksiin, pois oppilaitoksista.

Koulukuraattoreiden, -psykologien, -lääkäreiden ja terveydenhoitajien oikea paikka on kuitenkin kouluilla, osana arkipäivää. Ei ole mielekästä viedä oppilashuoltopalveluita pois kouluilta tehokkuuden nimissä.

Perimmäinen kysymys tietenkin on, miksi nuorten henkinen pahoinvointi lisääntyy jatkuvasti niin, että oppilashuollolle ja psykiatrisille palveluille on koko ajan enemmän kysyntää.

Lasten hyvinvointi on tiiviissä yhteydessä perheiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Yhteisöllisyys, ymmärrys ja huolenpito ovat asioita, joita ihan jokainen aikuinen voi osoittaa ympärillään kasvavia nuoria kohtaan. Koulun tehtävä on tukea perheitä kasvatustehtävissä, ja yhteiskunnan tehtävä taas on tarjota palvelut, jotka täydentävät tätä tavoitetta.

MERVI UUSITALO-HEIKKINEN

luokanopettaja
varavaltuutettu (vas)

(Kirjoitus Turun Sanomissa >> )