Nuoret saavat näkyä ja kuulua päätöksenteossa!

Blogini Into ry:n nettisivuilla helmikuussa 2021.

Politiikka on tylsää ja vaikeaselkoista. Se on harmaapukuisia miehiä ja jakkupukuisia naisia, puhuvia päitä ja riitelyä torstai-iltapäivän täysistuntolähetyksissä. Tunteja kestäviä kokouksia ja monimutkaisia sivistyssanoja.

Näin moni ajattelee. Se on helppo ymmärtää, koska ulospäin näkyvä osa politiikkaa on usein esimerkiksi noita asioita.

Oikeastaan politiikka on kuitenkin paljon muuta. Se on yhteisistä asioista päättämistä. Lähimpänä ihmistä politiikka on kuntatasolla; kunnissa päätetään arkisista asioista, jotka ovat lähellä kaikenikäisiä, neuvoloista vanhustenpalveluihin.

Myös koulua koskevat päätökset tehdään suureksi osaksi kunnissa. Koska yksi hyvän päätöksenteon tunnusmerkki on, että ihmiset saavat osallistua itseään koskevien asioiden päätöksentekoprosesseihin, on luonnollista, että myös lapsia ja nuoria kuullaan. Tähän seikkaan on herätty valitettavan myöhään, mutta onneksi ei enää olla sitä mieltä, että nuorten ja lasten mielipiteet voidaan yhteiskunnassa ohittaa. On varmistettava kaikkien mahdollisuudet osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen varallisuuteen, taustaan, elämäntilanteeseen jne. katsomatta.

Uudessa opetussuunnitelmassa puhutaan osallisuudesta paljonkin. Kouluissa on oppilaskuntia, joissa luokan edustajat valitaan vaaleilla ja oppilaskunnan hallitus kerää luokan mielipiteitä, jotka sitten kokouksissa tuodaan tietoon. Päätökset voivat koskea vaikka kouluruokaa, välituntivälinevalintoja, valinnaisainevalikoimaa… Turussa oppilaskunnan jäsenet ovat päässeet myös tutustumaan kaupungintaloon ja osallistumaan isompiin, koko seutukunnan oppilaita kerääviin kokouksiin. Pidän oppilaskunnan toimintaa ensiaskeleena politiikan maailmaan ja demokratian käytännön tuntemukseen.

Miten nuori voi sitten päästä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen koulun ulkopuolella? Turussa toimii nuorisovaltuusto, joka valvoo nuorten etuja ja edistää nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Nuorisovaltuustossa on tällä hetkellä 34 varsinaista jäsentä ja 10 varajäsentä, jotka valitaan vaaleilla. Myös puolueilla on omaa nuorisotoimintaa, joten jos tuntee paloa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, niin rohkeasti ottamaan yhteyttä – puolueiden nuorisojärjestöt ottavat riemuiten vastaan nuoria aktiiveja!

Pidän erittäin tärkeänä poliittisen ilmapiirin pysymistä sellaisena, että meillä on edelleen nuoria, jotka uskaltavat astua mukaan yhteisistä asioista päättämisen maailmaan. Vihapuhe, poliittisten toimijoiden häirintä ja kova retoriikka vieraannuttavat ja etäännyttävät ihmisiä. Niin ei saa olla. Yhteiskunnallisen keskustelun pitää olla sellaista, että kaikenlaiset ihmiset uskaltavat – ja haluavat! – tulla mukaan.  

Siitä huolehtiminen taitaa olla meidän aikuisten tehtävä.