Taide- ja kulttuurikenttä tarvitsee taloudellista tukea selvitäkseen kriisin yli

Allaoleva artikkeli, jonka allekirjoitin Sara Koirasen ja Li Anderssonin kanssa, on julkaistu maaliskuussa 2021. Kirjoitus on vastaus vapaa-aikatoimialan johtaja Sarteksen lausunroihin.

Tämän jälkeen on tapahtunut paljon. Kulttuurikentän toimijat ovat tosissaan aktivoituneet, ja kulttuuri on noussut tärkeäksi kuntavaaliteemaksi. Siitä enemmän uudemmassa postauksessani!

”Vapaa-aikatoimialan johtaja Minna Sartes vastasi mielipidekirjoituksessaan (TS 16.3.) Aura of Puppets ry:n puheenjohtajalle Antti-Juhani Manniselle (TS 11.3.), että Turun kaupunki tukee kulttuuri- ja taidekenttää koronakriisin keskellä monin rahallisin tuin.

Kirjoituksessa luetellut esimerkit tukimuodoista eivät kuitenkaan vastaa sitä tarvetta, mitä taide- ja kulttuurikentällä koronakriisin seurauksena on, eivätkä ne vastaa niitä tukimuotoja, mitä esimerkiksi Helsingin kaupunki on osoittanut vapaalle kentälle.

Sarteksen kirjoituksessa Turun kaupungin toimista mainitaan esimerkiksi, että vuodelle 2020 myönnettyjä toiminta-avustuksia ei peritty takaisin. Toiminta-avustusten takaisin perimättä jättäminen ei ole erillinen tuki, vaan välttämätön teko poikkeuksellisessa tilanteessa.

Myöskään Sarteksen mainitsema kulttuurihyvinvointia tukeva rahoitus ei vastaa niitä tarpeita, joita taiteentekijöillä on toimintansa ylläpitämiseksi. Tällaisen rahoituksen käyttökohde on sidottu vain tietynlaisen yhteisötaiteen muotojen toteuttamiseksi, johon kaikilla taiteen toimijoilla ei edes ole kosketuspintaa.

Hämmennystä herättää myös Sarteksen väitteet kaupungin tarjoamien tukien poikkeuksellisesta suuruudesta. Viime vuonna kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen jaettiin 500 000 euroa, tänä vuonna 300 000 euroa ja kaunistamisrahastosta jaettiin 260 000 euroa, josta 50 000 euroa osoitettiin visuaalisen taiteen ammattilaisille kun tänä vuonna jaetaan 280 000 euroa, josta 100 000 euroa visuaalisen taiteen ammattilaisille.

Turku on tunnettu koko maassa elävästä kulttuuri- ja taide-elämästään. On tärkeää, että kulttuurikaupunki on valmis huolehtimaan toimijoiden selviämisestä koronakriisin yli.

Tänä vuonna juhlimme kulttuuripääkaupunkivuoden 10-vuotispäiviä, jonka hengessä on aukeamassa uusi avustushaku. Toivommekin, kuten myös Manninen omassa tekstissään, että juhlavuonna tukea osoitetaan taidekentälle koronakriisistä selviytymiseen ja siitä toipumiseen, ei ainoastaan uusien innovaatioiden ja projektien luomiseen.

Helsingin kaupunki on esimerkiksi myöntänyt kolmen miljoonan euron taide- ja kulttuurialan yhteisöille suunnatun ylimääräisen avustushakukierroksen. Valtion jakamat tuet eivät ole riittäviä pandemian ja rajoitteiden pitkittyessä, eivätkä kaikki toimijat ole päässeet niiden piiriin, jolloin kunnan merkitys tukijana kasvaa.

Kunnan tulee tukea myös yksittäisiä freelancereita, jotka eivät automaattisesti hyödy yhdistysten tuista sekä esimerkiksi paikallisia kulttuuriharrastustoimintaa edistäviä tahoja.

Vasemmistoliiton valtuutettu Li Andersson jätti Turun kaupunginvaltuuston edellisessä kokouksessa valtuustoaloitteen siitä, että kaupunki myöntäisi taide- ja kulttuurialan yhteisöille suunnatun ylimääräisen avustushakukierroksen sekä ylimääräisen apurahahakukierroksen alan freelancereille.

Taloudellista tukea tarvitaan yhteisöjen toimintojen ylläpitämiseksi ja taiteellista työtä tekevien ihmisten vähimmäistoimeentulon turvaamiseksi, jotta meidän on mahdollista nauttia taiteesta ja kulttuurista Turussa myös pandemian jälkeen.”