Aloitteemme Lausteen uudesta koulurakennuksesta

Tein yhdessä vihreiden Laura Rantasen kanssa valtuustoaloitteen Lausteen koulusta. Aamuset kirjoitti aiheesta seuraavasti:

”Lausteelle toivotaan uutta koulurakennusta”
28.1.2019 Aamuset

Kaupunginvaltuutetut Laura Rantanen (vihr.) ja Mervi Uusitalo (vas.) ehdottavat, että Lausteelle rakennetaan pikimmiten uusi koulurakennus, johon mahtuu kaksisarjainen alakoulu sekä kirjasto, esikoulu, nuorisotalo ja perhetupa. Valtuutetut jättivät asiaa koskevan aloitteen maanantaina valtuustossa.

– Turun kaupungin strategiassa ja hyväksyttäväksi tulevassa toimenpideohjelmassa syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja sosiaalisesti kestävän kaupunkikehityksen edistämiseksi painotetaan eriarvoistumisen ehkäisyä. Hyvin keskeisessä asemassa eriarvoistumisen ehkäisyssä jokaisella asuinalueella on koulu. Turussa noudatetaan lähikouluperiaatetta. Lähikoululinjaus vaatii, että lähiöilläkin on omat yksikkönsä, eikä toimintaa liiaksi keskitetä isoihin yksiköihin, toteavat Rantanen ja Uusitalo aloitteessaan.

– Lausteen koulun liikuntasalista ja muualtakin rakennuksesta löytyi terveydelle haitallisia sisäilmatekijöitä. Rakennuksen peruskorjaaminen tulisi niin kalliiksi, että uuden koulun on esitetty olevan kustannustehokkaampaa, ja opetus siirretään parakkeihin jo syksyllä 2019.

Lausteen koulun oppilasmäärä on ollut kasvussa.

– On toivottavaa, että aluekehityksellisten seikkojen vuoksi kouluun suunnitellaan hyvät mahdollisuudet esimerkiksi liikunnan harrastamiseen sisäpelihallin muodossa, alueellisen pienluokan tai painotetun opetuksen (kuvataide, kielet) luokkia. Tämä lisää vetovoimaa ja vähentää eriarvoistumista.

– Esitämme, että Lausteen lähiöön rakennettavaan uuteen, toimivaan ja monipuolisia aktiviteetteja tukevaan koulurakennukseen sijoitetaan uudenlaisiakin toimintamuotoja lisäämään Lausteen vetovoimaa.

linkki artikkeliin >>