Aloitteeni koskien Turun köyhyysohjelmaa (Aamuset 9.12.2019)

”Vasemmistoliiton ryhmäjohtaja Mervi Uusitalo: Turulle laadittava köyhyysohjelma ja köyhyysopas”

Aamuset

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä puheenjohtaja Mervi Uusitalo esittää valtuustoaloitteessaan, että Turulle laaditaan köyhyysohjelma ja -opas.

Ohjelmassa esiteltäisiin keinoja, joilla voitaisiin helpottaa köyhien turkulaisten arkea ja tukea heitä vaikeassa tilanteessa.

– Palvelujärjestelmämme on sirpaleinen ja palveluihin on usein hankala löytää. Palveluiden saavutettavuus on siis huono. Kuntalaiset, jotka kärsivät köyhyydestä, kokevat usein, ettei heillä ole voimavaroja tai mahdollisuuksia löytää itselleen kuuluvia palveluja – vaikea elämäntilanne ja puuttuvat tietotekniikkataidot saattavat olla esteenä palvelujen löytämiselle, arvioi Uusitalo aloitteessa.

Tampereella köyhyysohjelma on ollut käytössä jo kauan, ja sen vaikutus ennaltaehkäisevänä tekijänä on ollut tuntuva. Toimenpiteitä ovat olleet ruokajakelu, harrastustoiminnan laajentaminen, aktiivipassi sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon panostaminen, ja sen on laatinut köyhyystyöryhmä, jossa on ollut osallistujia kaikista valtuustoryhmistä.

Laajemman köyhyysohjelman laatimisen lisäksi Turun kaupungin tulisi Uusitalon mukaan koota kaupungin ja kaikkien muiden toimijoiden tuottamat palvelut oppaaseen, josta ne löytyvät helposti. Oppaassa olisi selkeät ohjeet palveluiden saamiseksi. tarvittava määrä jaettavaksi tarvitseville. Opas olisi sekä nähtävillä kaupungin verkkosivuilla ja mahdollisesti muidenkin toimijoiden sivuille sekä sitä painettaisiin riittävä määrä tarvitsijoille.

– Esitän, että Turun kaupunki valmistelee köyhyysohjelman ja -oppaan yhdessä muiden turkulaisten toimijoiden kanssa köyhien turkulaisten ohjaamiseksi palveluiden piiriin.

linkki artikkeliin >>