Erityisen tuen oppilaiden määrä yleisopetuksen ryhmissä selvitettävä

Aloitteeni Turun kaupunginvaltuustolle 26.2.2018:

Turussa noudatetaan perusopetuksen palvelujen suhteen ns. inkluusioperiaatetta. Tämä tarkoittaa sitä, että myös oppilaat, jotka tarvitsevat erityistukea, sijoitetaan lähikoulun yleisopetusryhmään. Tällöin keskitetyn palvelun kouluihin kohdistuu vähemmän painetta. Tämä periaate voi toimia, jos erityisoppilaan mukana kouluun tulee riittävä määrä tukea ja resursseja – sinänsä lähikouluperiaate on kannatettava.

Lähiöiden eriytyessä Turkuun on kuitenkin syntynyt perusopetuksen luokkia, joissa erityisen tuen oppilaita ja/tai maahanmuuttajataustaisia oppilaita on jopa yli puolet oppilasmäärästä. Tällainen tilanne on kestämätön.
Turussa täytyy välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin, jotta tällaisten luokkien muodostuminen estetään. Ensimmäinen askel on, että tehdään tarkka, luokkakohtainen selvitys siitä, kuinka paljon turkulaisissa yleisopetuksen ryhmissä on erityisen tuen oppilaita tai alle kolme vuotta Suomessa asuneita, kotikielenään muita kuin suomea puhuvia oppilaita, jotka tarvitsevat tehostettua suomen kielen opetusta.

Selvityksen valmistuttua tulee luoda menettely, jonka myötä yhteen opetusryhmään ei voi sijoittaa liian monta erityisen tuen tarpeessa olevaa tai alle kolme vuotta Suomessa asunutta lasta. Lisäksi tällaisen ryhmän kokoa tulee rajoittaa.