Kahdessa osoitteessa asuvan lapsen oikeus ilmaisiin koulumatkoihin turvattava molempien vanhempien luona

Aloitteeni Turun kaupunginvaltuustolle 24.9.2018:

Suomessa on paljon kouluikäisiä lapsia, jotka asuvat eron jälkeen kahdessa eri osoitteessa. Avioeron kokee vuosittain 30 000-40 000 lasta. Tällä hetkellä huollettava voi olla kirjoilla vain toisen huoltajansa luona. Tämä aiheuttaa monenlaisia haasteita arjessa ja asettaa lähi- ja etävanhemmat keskenään eriarvoisen asemaan.

Yksi ongelma koskee koulukuljetuksia. Oppilas ei saa kuljetusta kuin yhdestä osoitteesta, vaikka viettäisi toisen vanhemman luona joka toisen viikon. Turun tulisi tukea eroperheitä ja taata lapsille mahdollisuus tasapuolisesti molempiin vanhempiin. Arkea helpottaisi se, että koulukuljetus voitaisiin myöntää molempien vanhempien luona Turun sisällä, ei ainoastaan lähivanhemman luona. Nyt lapsella on oikeus koulukyytiin vain virallisesta osoitteesta, joka on lähivanhemman osoite. Suomen lainsäädäntö ei siis tunnista kahta virallista osoitetta, mutta kunta voi halutessaan päättää koulukyydin tukemisesta. Näin on toimittukin joissakin kunnissa.

Esitän, että eroperheiden lapsille järjestetään koulukyyti jatkossa molempien vanhempien kotoa silloin, kun ehdot koulukuljetukselle täyttyvät (matkan pituus, sairaus/vamma tms.).