Maahanmuuttajanaisille suunnatut palvelut turvattava lähiöissä

Aloitteeni Turun kaupunginvaltuustolle 19.3.2018:

Turussa on monia maahanmuuttajavaltaisia lähiöitä, joissa tukipalveluille on suuri kysyntä ja tarve. Eräs tärkeä ryhmä ovat maahanmuuttajanaiset, jotka ovat toisinaan hyvinkin kauan viettäneet aikaa kotona ilman mahdollisuutta kielenopetukseen tai kotouttamispalveluihin.

Näille ryhmille suunnattujen palvelujen tavoitteena pitäisi olla maahanmuuttajaperheiden osallisuusmahdollisuuksien lisääminen ja ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisy. Toiminnan tulisi myös olla matalan kynnyksen palvelua ja osallistujille maksutonta. Palvelujen järjestäjällä pitää olla vankka kokemus, vahva kulttuurin tuntemus, kyky perhelähtöiseen ja hyvinvointia tukevaan otteeseen sekä monipuoliset verkostot. Asiakasryhmänä voivat olla pakolaistaustaiset turvapaikanhakijat, kotoutumispalvelujen piirissä olevat naiset sekä kansalaisuuden saaneet maahanmuuttajanaiset, jotka eivät ole silti kyenneet oppimaan riittävästi kieltä, eivät saaneet töitä tai kyenneet sopeutumaan yhteiskuntaan.

Palvelumuotoja ovat palveluohjaus, kielen opetus, työkokeilut sekä muun kielellisen tuen tarjoaminen arkeen. Kielikurssilla olevien naisten pienille lapsille tarjotaan lastenhoito kurssin ajaksi.

Tämän tyyppistä toimintaa esimerkiksi Lausteella ja Halisissa jo onkin, mutta toiminnan pitäisi olla jatkuvaa, ei hankerahoituksiin ja projekteihin tukeutuvaa. Esitänkin, että maahanmuuttajataustaisten naisten kotoutumista ja kielitaitoa tukevat toimintamallit pitäisi saada vakinaistettua ja kustannettua pitkän tähtäimen periaatteella kaupungin varoin ainakin Lausteella, Varissuolla ja Halisissa.