Sote-kiinteistöjen myynti yksityisille syö kaupungin rahat

Turun kaupunginvaltuuston Vasemmistoliiton ryhmän kannanotto 4.12.2018:

Kaupunkien ja kuntien toimintaa toteutetaan pääsääntöisesti meidän kaikkien kuntalaisten verovaroilla. Virkamiesten sekä kunnallispoliitikkojen tehtävänä on löytää tavat, joilla rahat riittävät ensisijaisesti lakisääteisten palveluiden, kuten terveys-, koulutus- ja sosiaalipalveluiden järjestämiseen.

Maakunta- ja sote-uudistus sotkee kaupungin toimintakenttää. Kaupungeille ja kunnille tuli hätä koskien omistamiaan, soteen liittyviä kiinteistömassoja – usein nämä kiinteistöt ovat jo vanhoja. Vuokraako maakunta toimitilat? Maksaisiko yksityinen toimija enemmän?

Vasemmistoliiton mielestä Turun pitäisi omistaa kiinteistöt ja päättää niiden mahdollisesta myynnistä tai vuokraamisesta rauhassa ja järjen kanssa.

Turku päätti lähteä yksityisille kiinteistömarkkinoille. Ei ole oikein, että kaupunki lähtee sijoittamaan kovaan bisnekseen kaupunkilaisten verovaroja.

Turun valtuuston Vasemmistoliiton ryhmä katsoo, että kiinteistöjen omistuksen ja maiden pitäisi olla Turun kaupungin hallinnassa. Kiinteistöt ovat toki huonossa kunnossa, mutta ne olisi voinut korjata turkulaisella työvoimalla. Maat ovat arvokkaita, ja Turku olisi voinut rakentaa purettavien kiinteistöjen paikalle tarpeen mukaan vaikka asuntoja.

Tämä kansainvälisille sijoitusmarkkinoille heitetty Turun omistus on ”iso puhallus”, jonka myötä kansainvälinen kiinteistöbisnes pääsee markkinoille. Nyt kyseessä on ruotsalainen eläkevakuutusyhtiö. Seuraavaksi vuorossa saattaa olla vaikkapa veroparatiiseihin majoittunut, kansainvälinen, moraaliton voitonmetsästyskonserni.

Aikaisemmin on valtuustossa jo päätetty, että odotetaan sote-uudistuksen päätöksiä, ennen kuin myydään kaupungin omaisuutta. Jostakin syystä tämä kaupungin varallisuuden ja veronmaksajien kannalta haitallinen ratkaisu halutaan tuoda valtuuston päätettäväksi hätäisesti ja harkitsematta jo nyt. Myynnin toteutuessa rikotaan useita kuntatoiminnan periaatteita ja kuntalaisten demokraattisia oikeuksia. Samalla avataan ovet yksityisille kansainväliselle markkinoille. Tämä on Vasemmistoliiton ryhmän mielestä lyhytnäköistä ja huonoa kuntapolitiikkaa.