Tasa-arvoinen koulu tarvitsee resurssinsa

Turun kaupunginvaltuuston Vasemmistoliiton ryhmän kannanotto 16.4.2018:

Turun kaupunkistrategiaan saatiin Vasemmistoliiton ehdottama kirjaus, jonka mukaan eriarvoistumisen ehkäisemiseen kiinnitetään erityishuomio. On hyvä, että tähän kehityskulkuun puuttuminen on nostettu politiikan keskiöön. Nyt tarvitaan myös konkreettisia toimia strategiapuheen lisäksi.

Eri kaupunginosien tasa-arvoisuuteen pystytään vaikuttamaan monilla poliittisilla päätöksillä ja linjauksilla. Kohtuuhintainen, hajautettu kaupungin oma vuokra-asuntotuotanto, laadukas kunnallinen varhaiskasvatus ja koulutuksellinen yhdenvertaisuus ovat keinoja, joilla puututaan eriarvoisuuden lisääntymiseen. Koulut ovat erityisasemassa, kun puhutaan ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisemisestä. Vaikka kaikki koulut tarvitsevat riittävän budjetin, lähikouluperiaate vaatii toimiakseen riittävät resurssit, jotka suunnataan positiivisen diskriminaation periaatteella haasteellisessa ympäristössä toimiviin kouluihin. Lähikoulut tarvitsevat myös vetovoimatekijöitä, esimerkiksi laajemman kielivalikoiman vaikkapa etäopetusmahdollisuuksia hyödyntäen.

Turun Vasemmistoliiton valtuustoryhmä vaatii, että kaikki koulut saavat riittävän rahoituksen. Tasa-arvoavustuksen on tarkoitus olla vain normaalin, riittävän budjetoinnin lisänä. Lisäksi tasa-arvorahoitus on suunnattava muutamaan vaikeammassa asemassa olevaan kouluun, ja siinä on otettava huomioon koulun vieraskielisten lasten määrä – ei postinumeroalueen, kuten tähän saakka on tehty. Jos indikaattorina käytetään postinumeroalueen vieraskielisten ihmisten prosenttilukua, saadaan kouluille liian matalat prosenttiluvut reaalitilanteeseen verrattuna.

Turun on kaikin keinoin estettävä koulujen jakautuminen hyviin ja huonoihin kouluihin. Tasa-arvoinen koulutus on paras keino eriarvoisuuden lisääntymisen estämiseen!